Hent figurer og opgørelser vedr. kapitalafkastordningen

Nedenfor kan du vælge hvilke opgørelser og figurer du ønsker at åbne i Microsoft Excel. Efter du har åbnet et af de nedenstående regneark, kan du gemme regnearket på din harddisk.

 

 Resultatopgørelse
 Balance
 Afskrivninger
 Kapitalafkastgrundlag