Hent figurer og opgørelser anvendt i kandidatafhandlingen !

Her kan du hente figurer og opgørelser indenfor de i afhandlingen behandlede virksomheds- og beskatningsformer. For at gøre det enkelt har vi inddelt figurer og opgørelser i følgende fire grupper. Klik på et af nedenstående virksomheds- eller beskatningsformer for at hente de relevante opgørelser og figurer.

 

 

 

 Personskattelovens almindelige regler

 Virksomhedsordningen

 Kapitalafkastordningen

 Anpartsselskab beskattet efter selskabsskatteloven