Vejen til statsautoriseret revisor (SR) kan virke lang, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed at mange falder fra. Det betyder dog ikke, at uddannelsen er spildt, da uddannelsen er opbygget som følger:

3 - 4 år Studentereksamen (HHX/HF/Student)
3 - 4 år Bachelor (HA/HD)
2 - 3 år Kandidat (Cand.merc.aud.)
2 - 3 år Praktisk del (Revisoreksamen)


Udarbejdet på baggrund af FSR's model

- U D D A N N E L S E N   T I L   S R -