- Personlige data
- Nuværende studie
- Nuværende arbejde
- Tidligere arbejde
- Uddannelse
- Militærtjeneste
- Udenlandsophold
- Fritidsarbejde
- Edb viden
- Fritidsinteresser

- Foreningsarbejde
- C U R R I C U L U M   V I T A E -