For at anvende pVKa programmerne kræves, at Microsoft Excel er installeret på computeren.