REVIFORA
- et forum for dygtiggørelse og videnudveksling

Det kan være svært at følge med i udviklingen inden for revision, økonomi og ledelse. Men det kan også være nemt. Som medlem af REVIFORA får man adgang til løbende ny viden på området - fagligt, sagligt og hurtigt. REVIFORA er en forening for alle, der beskæftiger sig professionelt med revision, økonomisk rådgivning, styring og ledelse. Et fagligt forum, der giver indsigt og overblik.

[Mine relationer til Revifora]