Kursusbeviser Beredskabsstyrelsen
 - Talsmandskursus
 - Gruppefører i brand- og redningstjeneste
 - Katastrofeførstehjælp
 - Funktionsuddannelse, Brand
 - Forholdsattest

Anbefalinger
 - Shell
 - Frederiksdal Kano- & Bådudlejning
 - Midland-Grau Ltd. (UK)
 - F. Adolph

 - Udtalelse Kongevejens skole

- B E V I S E R   &   A N B E F A L I N G E R -